SATURS
1. Kas mēs esam
2. Kas ir personas dati
3. Personas datu apstrādes mērķis
4. Mūsu apstrādātie personas dati
5. Atrašanās vietas izsekošana un iepriekšējo atrašanās vietu izsekošana
6. Juridiskais pamatojums
7. Personas datu saņēmēji
8. Datu drošība
9. Piekļuve un labošana
10. Saglabāšana
11. Dzēšana
12. Pārnesamība
13. Tiešais mārketings
14. Privātuma politikas atjaunināšana
15. Datu uzglabāšana un nodošana ārpus Eiropas
16. Kā ar mums sazināties


1. KAS MĒS ESAM
SIA GOOSE ir komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikā (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203254599) un kas atrodas Ludzā, Stacijas iela 49-4, LV-5701.
SIA GOOSE ir ēdienu un dzērienu pasūtīšanas un saņemšanas lietotnes GETIFY īpašniece. Lietotnes GETIFY klienti (turpmāk – “lietotāji” vai “klienti”) iestata plānoto maršrutu, izvēlas vislabāko maršrutā atrodamo no plašā restorānu, kafejnīcu un ēdinātavu klāsta (turpmāk – “ēdināšanas vietas), veic pasūtījumu no tiešsaistes ēdienkartes atkarībā no savām vēlmēm un pēc tam saņem pasūtīto.
SIA GOOSE ir personas datu pārzinis.
Termins "mums" vai "mēs" attiecas uz lietotnes GETIFY īpašnieci SIA GOOSE, Latvijas Republikā nodibinātu privātu sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

2. KAS IR PERSONAS DATI UN KĀ MĒS TOS APSTRĀDĀJAM?
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Personas dati ietver jebkādu informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai faktiskā atrašanās vieta, attiecīgās personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās pazīmes, identitātes faktori un cita tamlīdzīga informācija, kas raksturo attiecīgo personu un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Attiecībā uz jūsu personas datiem mēs rīkojamies kā vienīgais datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Mūsu nolūks ir sniegt jums maksimālu informācijas daudzumu par darbībām, kas tiek veiktas ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot savus personas datus, jūs zinātu, kā tie tiks izmantoti.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS
 • Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus nolūkā savienot klientus ar restorāniem (ēdināšanas vietām), lai palīdzētu viņiem efektīvāk iegādāties pakalpojumu.
 • Mēs ēdināšanas vietām nododam datus par klientu atrašanās vietu, tālruņa numuru, klientu automašīnas reģistrācijas numuru, lai nodrošinātu efektīvu saņemšanu un kontrolētu klientu apmeklējumu. Dati par atrašanās vietu tiek apkopoti, kad lietotne GETIFY tiek aktivizēta klienta mobilajā ierīcē, kamēr notiek klienta pasūtījuma apstrāde. Datu par atrašanās vietu apkopošana tiek pārtraukta pēc lietotnes GETIFY aizvēršanas un pēc klienta pasūtījuma izpildes vai atcelšanas, ja attiecīgajā brīdī netiek izpildīti nekādi citi klienta pasūtījumi. Atkarībā no jūsu izvēlētajiem ierīces iestatījumiem un/vai jūsu konta iestatījumiem mēs varam apkopot informāciju par jūsu atrašanās vietu un pārvietošanos (vai to neesamību) arī tad, kad neizmantojat lietotni GETIFY, taču tikai tad, ja lietotnes GETIFY instalēšanas brīdī esat tieši izteicis piekrišanu pakalpojumu sniegšanas nolūkos, piemēram, lai jums sniegtu informatīvus paziņojumus par pasūtījuma apstrādi, lai varētu jūs savlaicīgi informēt, kad doties saņemt veikto pasūtījumu un lai ēdināšanas iestāde jūs informētu par jūsu pasūtījuma statusu.
 • Mēs varam izmantot datus par atrašanās vietu, lai risinātu ar ēdināšanas vietu pakalpojumu nodrošināšanu saistītās kvalitātes problēmas.
 • Mēs izmantojam kontaktinformāciju, lai informētu klientus par lietotnes GETIFY atjauninājumiem.
 • Jūsu vārds, tālruņa numurs un e-pasts tiks izmantoti, lai ar jums sazinātos par pakalpojumu sniegšanu.
 • Mēs saņemam informāciju par maksājumiem, lai ēdināšanas vietu vārdā apstrādātu klientu maksājumus par to sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Mēs nesaglabājam klientu sniegto informāciju par maksājumu kartēm. Informācija par maksājumu kartēm tiek apstrādāta tikai maksājuma pabeigšanai.
 • Klientu atbalsta dati tiek apkopoti atsevišķi katrā gadījumā un saglabāti strīdu un pakalpojuma kvalitātes problēmu risināšanai.

4. MŪSU APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI
Mēs apkopojam informāciju par jūsu darbību, izmantojot Pakalpojumus, ko mēs izmantojam, lai sniegtu jums GETIFY Pakalpojumus, ieskaitot funkcijas, kas paredzētas jūsu pieredzes personalizēšanai un atrašanās vietas izsekošanai nolūkā sniegt augstākas kvalitātes pakalpojumu (sīkāku informāciju par atrašanās vietas izsekošanu skatīt 5. pantā):
 • Kontaktinformācija: vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, automašīnas reģistrācijas numurs, automašīnas fotogrāfija,.
 • Bioloģiskā informācija.
 • Lietotāju atrašanās vieta, brauciena laiks un ēšanas vietas galamērķis. Lietotne izmanto fona atrašanās vietas izsekošanu, kas ļauj lietotnei izsekot lietotāja atrašanās vietu arī tad, ja lietotne ir aizvērta. Tomēr klients var izvēlēties atslēgt atrašanās vietas izsekošanu un izmantot pakalpojumu bez tās.
 • Informācija par braucienu un maršrutu. Informācija par atrašanās vietu un maršrutu tiek apkopota, piemēram, GPS signālu (apvienojumā ar laika zīmogu), IP adreses un citas no sensoriem un uztvērējiem jūsu ierīcē, kurā ir instalēta un aktivizēta lietotne GETIFY, vai tās tuvumā saņemtas informācijas veidā. Šī informācija par atrašanās vietu un maršrutu tiek saglabāta braucienu maršrutu vēsturē, ko esat izveidojis, izmantojot lietotni GETIFY. Informācijas par atrašanās vietu veidi ir daļēji atkarīgi no jūsu ierīces un konta iestatījumiem. Piemēram, atkarībā no jūsu izvēlētās ierīces iestatījumiem un/vai konta iestatījumiem mēs varam vākt informāciju par jūsu atrašanās vietu un ceļošanu (vai tās trūkumu) arī laikā, kad jūs neizmantojat lietotni, lai varētu jums paziņot, kad doties plānotajos braucienos.
 • Informācija par maksājumiem un vēsturiskie dati.
 • Lietotnē GETIFY veikto pasūtījumu vēsture – konkrētas vajadzības, maltītes, priekšrocības, tostarp informācija par alerģijām;
 • jūsu meklētie produkti, izmantojot lietotni GETIFY.
 • Informācija par strīdiem un atsauksmju vērtējumiem.
 • Ierīces, kurā instalēta lietotne GETIFY, identifikācijas dati.
 • Informācija par interneta vietni un komunikāciju, piemēram, dati, ko apkopo sīkdatnes un tamlīdzīgas izsekošanas tehnoloģijas, kad izmantojat mūsu vietnes vai lietotnes.
 • Īsziņas, attēli un cits jūsu sniegtais lietotāja saturs.

5. ATRAŠANĀS VIETAS IZSEKOŠANA UN IEPRIEKŠĒJO ATRAŠANĀS VIETU IZSEKOŠANA
 • Ar jūsu kā klienta piekrišanu mēs apstrādājam informāciju par jūsu atrašanās vietu, un mums ir piekļuve jūsu atrašanās vietai, balstoties uz informāciju, kas saņemta no jūsu mobilās ierīces. Mēs apstrādājam šo informāciju tikai pakalpojumu sniegšanas nolūkā un jūsu kā klienta labā.
 • Mūsu apkopotās informācijas par atrašanās vietu veidi ir daļēji atkarīgi no jūsu ierīces un konta iestatījumiem.
 • GETIFY lietotnē var tikt izmantota aktuālās atrašanās vietas izsekošanas funkcija, lai restorānu kartē attēlotu tuvumā esošos restorānus un jūsu atrašanās vietu. Aktuālās atrašanās vietas izsekošana tiek veikta tikai ar jūsu piekrišanu.
 • GETIFY lietotnē var tikt izmantota iepriekšējās atrašanās vietas izsekošanas funkcija, ja esat piekritis tās izmantošanai. GETIFY atrašanās vietas izsekošanas funkciju izmantos, kad lietotne ir aizvērta, ja esat veicis pasūtījumu un restorāns gaida jūsu ierašanos.
 • Iepriekšējās atrašanās vietas izsekošanas funkcija tiek izmantota, lai reāllaikā sniegtu informāciju restorānam, kurā tiek sagatavots jūsu pasūtījums, lai restorānam būtu reāllaika informācija par precīzu jūsu ierašanās laiku un lai tā personāls redzētu, kad esat tuvumā, lai iznestu pasūtījumu norādītajā saņemšanas punktā.
 • Iepriekšējās atrašanās vietas izsekošana nav obligāta prasība pasūtījumu sastādīšanai lietotnē GETIFY, taču informācija par atrašanās vietu ir būtiski svarīga, lai lietotājam nodrošinātu vislabāko pieredzi, lai jūs ierodoties varētu saņemt siltu ēdienu un lai nebūtu jāgaida piegādātājs. Kad esat saņēmis savu pasūtījumu, restorānam vairs nav piekļuves informācijai par jūsu atrašanās vietu.
 • GETIFY neizmanto atrašanās vietas izsekošanas funkciju reklāmas nolūkā, un šī informācija netiek arī nodota trešo personu reklāmas platformām.
 • Pasūtījuma apstrādes brīdī un līdz tā pabeigšanai vai atcelšanai mēs identificējam jūsu mobilās ierīces atrašanās vietu. Minētā darbība var ietvert aktuālās atrašanās vietas izsekošanu, ja lietotne ir atvērta, un iepriekšējās atrašanās vietas izsekošanu, ja lietotne ir aizvērta.
 • Ja jūs kā klients pasūtījuma apstrādes laikā savā mobilajā ierīcē aizverat GETIFY lietotni, piekļuve jūsu iepriekšējai atrašanās vietai netiek noslēgta. Lai izbeigtu piekļuvi jūsu atrašanās vietai, izmantojot jūsu mobilo ierīci, jums atkarībā no mobilās ierīces iestatījumiem jāpārtrauc piekļuve, nomainot ierīces iestatījumus.
 • GETIFY lietotnē tiek izmantota jūsu iepriekšējā atrašanās vieta pat tad, kad GETIFY lietotne ir aizvērta vai jūsu pasūtījuma apstrādes laikā netiek izmantota, lai nodrošinātu, ka jūs kā klients saņemat pilnu pakalpojumu un ka ēdināšanas vietas spēj sagatavot un piegādāt ēdienu jūsu pasūtījumā norādītajā laikā. Piekļuve klienta iepriekšējai atrašanās vietai tiek izmantota līdz jūsu pasūtījuma izpildes vai atcelšanas brīdim. Tiklīdz jums kā klientam GETIFY lietotnē nav aktuālu pasūtījumu, mēs jūsu iepriekšējo atrašanās vietu neizmantojam arī tad, ja GETIFY lietotne ir aizvērta vai netiek izmantota.
 • Informācija par jūsu atrašanās vietu ir pieejama GOOSE, GETIFY pakalpojumu sniedzējiem un ēdināšanas uzņēmumiem, kuros ir veikts un tiek apstrādāts jūsu pasūtījums. Kamēr tiek apstrādāts jūsu pasūtījums, mēs apkopojam informāciju par jūsu atrašanās vietu no jūsu mobilās ierīces, tostarp par jūsu atrašanās vietu attiecīgajā brīdī un jūsu pasūtījuma apstrādes laikā, lai noteiktu jūsu ierašanās laiku ēdināšanas uzņēmumā. Ja tas būtiski atšķiras no jūsu norādītā pasūtījuma izņemšanas laika, mēs jūs par to informējam, lai līdz minimumam samazinātu ar jūsu kā klienta pasūtījuma izpildi saistītos riskus.

6. JURIDISKAIS PAMATOJUMS
Mēs personas datus apstrādājam tikai likumīgi, t.i., ja ir vismaz viens no šādiem iemesliem:
 • Personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu ar lietotājiem (klientiem) noslēgtajā līgumā paredzēto pakalpojumu. Mēs apkopojam un apstrādājam lietotnes GETIFY instalēšanas un vietnes www.getify.lv izmantošanas gaitā klientu (lietotāju) iesniegtos personas datus. Priekšnoteikums GETIFY pakalpojumu izmantošanai ir lietotāja (klienta) piekrišana identifikācijas un atrašanās vietas datu apstrādei.
 • Mēs varam izmantot personas datus nolūkā atvieglot klientu norēķinus ar ēdināšanas vietām.
 • Tiklīdz esat pasūtījis ēdienu, izmantojot lietotni GETIFY, ēdināšanas vietai tiek sniegta papildu informācija, lai atvieglotu pakalpojumu sniegšanu.
 • Mēs varam izmantot personas datus, lai sniegtu atbalstu, tostarp palīdzību ar pakalpojumu kvalitātes problēmām saistītos jautājumos, un atbildētu uz klientu un ēdināšanas vietu jautājumiem.
 • Mēs izmantojam kontaktinformāciju, lai informētu klientus par mūsu vietnes www.getify.lv un lietotnes GETIFY atjauninājumiem.
 • Personas datus var apstrādāt arī, pamatojoties uz tiesisku interesi, piemēram, izmeklējot un konstatējot krāpnieciskus maksājumus.
 • Mēs varam izmantot personas datus, lai uzlabotu lietotni GETIFY (tostarp tās drošības funkcijas) un mūsu vietni www.getify.lv, analizējot to, lai labāk saprastu jūsu vajadzības, mūsu uzņēmējdarbību un pakalpojumus.
 • Lai nodrošinātu jums mārketinga materiālus (juridiskais pamatojums: piekrišana, tiesiska interese (ja mums nav jāpaļaujas uz piekrišanu, lai sniegtu jums jaunāko informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem un lai mēs spētu analizēt jūsu reakciju uz mūsu paziņojumiem)).

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI
Klientu personas dati tiek izpausti tikai ēdināšanas vietām, kas aktivizējušas lietotni GETIFY; šādā gadījumā ēdināšanas vieta redzēs klienta vārdu, tālruņa numuru, automašīnas reģistrācijas numuru un datus par klienta (lietotnes GETIFY lietotāja) atrašanās vietu.
Saskaņā ar datu apstrādes līgumu, kas noslēgts starp ēdināšanas punktiem un GETIFY, pēc piegādes pakalpojuma sniegšanas ēdināšanas vieta ir tiesīga saglabāt ar pakalpojuma sniegšanu saistītos Klienta datus ne ilgāk kā 1 mēnesi.

8. DATU DROŠĪBA
Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, lai palīdzētu mums veikt un administrēt uzņēmējdarbību.
Tās ir tādas trešās personas kā, piemēram, kredītiestādes, kas nodrošina veicamos maksājumus; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzes uzturētāji un to pārvaldības pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko, grāmatvedības un revīzijas pakalpojumu sniedzēji.
Trešās personas, ar kuru starpniecību mēs nosūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, ierakstām tālruņa sarunas savā zvanu centrā; trešās personas, kuras mūsu vārdā veic klientu pētījumus un apkopo to rezultātus.
Katrā konkrētā gadījumā mēs datu pārzinim sniedzam jūsu datus tikai tādā apjomā, kas nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai un uzdevuma veikšanai.
Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti saskaņā ar Regulas prasībām un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem un noteikumiem.

9. PIEKĻUVE UN LABOŠANA
Jūs varat piekļūt saviem personas datiem un veikt tajos labojumus, izmantojot lietotni GETIFY. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu atjaunināšanu, grozīšanu vai dzēšanu, kā arī to apstrādes ierobežošanu. Pieprasījums jāiesniedz rakstiski, un jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti, tiklīdz būsim identificējuši jūs kā klientu.

10. SAGLABĀŠANA
Jūsu personas dati tiks uzglabāti, kamēr jums lietotnē GETIFY būs aktīvs lietotāja konts. Ja jūsu konts tiks aizvērts, personas dati (saskaņā ar šajā sadaļā aprakstīto politiku) tiks izdzēsti no datubāzēm, ja vien uz šādiem datiem nebūs attiecināta prasība to saglabāt citiem izņēmuma mērķiem, piemēram, grāmatvedības, strīdu risināšanas vai krāpšanas novēršanas vajadzībām.
Finanšu dati par klientiem sniegtajiem ēšanas punktu pakalpojumiem tiks glabāti 3 gadus pēc pēdējā pirkuma.
Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie dati tiks glabāti 7 gadus (pēc pēdējā pirkuma).
Aizdomu gadījumā par noziedzīgu nodarījumu, krāpšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu dati tiks saglabāti 10 gadus pēc jūsu konta slēgšanas.
Rodoties strīdiem par maksājumiem, dati tiks saglabāti līdz brīdim, kad tiek apmierināts prasījums vai beidzas prasījumu izvirzīšanas termiņš.
Lūdzu, ievērojiet, ka lietotnes GETIFY atinstalēšanas gadījumā no jūsu ierīces jūsu personas dati netiek izdzēsti.
Ja lietotne GETIFY ilgāku laiku nav lietota, mēs varam sazināties ar jums un lūgt apstiprināt, ka konts joprojām ir aktīvs. Ja atbilde netiks saņemta, konts tiks slēgts, un personas dati tiks dzēsti, ja vien šādus datus nevajadzēs saglabāt grāmatvedības, strīdu risināšanas vai krāpšanas novēršanas nolūkos.

11. DZĒŠANA
Jums arī jāpatur prātā, ka jebkurš pieprasījums dzēst jūsu personas datus ir iespējams tikai tad, ja mēs dzēšam jūsu kontu. Tā rezultātā jums nebūs iespējams izmantot lietotni GETIFY ar dzēstā konta starpniecību.
Uz e-pastā iesniegtajiem pieprasījumiem dzēst personas datus mēs reaģējam viena mēneša laikā, norādot datu dzēšanas periodu.

12. PĀRNESAMĪBA
Uz e-pastā iesniegtajiem pieprasījumiem pārnest personas datus mēs reaģēsim viena mēneša laikā, norādot datu pārnešanas laiku. Kad būsim veikuši attiecīgā klienta pārbaudi, mēs jums sniegsim jūsu personas datus, kas ietver: kontaktinformāciju, braucienu vēsturi un informāciju par maksājumiem par aizvadītajiem 3 gadiem.

13. TIEŠAIS MĀRKETINGS
Mēs izmantosim tikai jūsu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai nosūtītu tiešā mārketinga paziņojumus, ja jūs būsiet mums sniedzis attiecīgu atļauju vietnē www.getify.lv vai lietotnē GETIFY. Mēs drīkstam personalizēt tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot informāciju par jūsu GETIFY pakalpojumu izmantošanu (izmantošanas biežums, braucieni, maksājumi).
Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, lūdzu, nospiediet e-pasta vēstules vai lietotnes GETIFY profila sadaļas apakšā redzamo saiti "Atteikties".

14. PRIVĀTUMA POLITIKAS ATJAUNINĀŠANA
GOOSE patur tiesības vienpusēji atjaunināt Privātuma politiku. Gadījumā, ja veiksim jebkādus Privātuma politikas atjauninājumus, jūs par to tiksiet informēts, kā arī vietnē www.getify.lv un lietotnē GETIFY jums būs pieejama jaunākā Privātuma politikas redakcija.

15. DATU UZGLABĀŠANA UN NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS
Ņemot vērā uzņēmuma atrašanās vietu, GOOSE jūsu datus apstrādās un uzglabās galvenokārt Eiropā. Tomēr, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, mēs jūsu personas datus varam nodot saviem pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem sadarbības partneriem ārpus Eiropas Savienības. Šādā gadījumā GOOSE jāinformē pakalpojumu sniedzējs, ka jurisdikcijās ārpus Eiropas Savienības, kur tiks apstrādāti un/vai uzglabāti personas dati, tiks nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis. Datu nodošana valstīm ārpus Eiropas Savienības veicama tikai tādā apmērā, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai jums kā klientam.

16. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES
Ar personas datu apstrādi saistītie strīdi tiek atrisināti ar klientu atbalsta nodaļas starpniecību (info@getify.eu).
Izvēlieties citu valodu